Bestyrelse

Vejlauget Breelte Havens bestyrelse

Position

Navn

Adresse

E-mail

Formand

Nanna Brandt

Breelte Haven 14

Kasserer

Karin Nørbach

Breelte Haven 2

Best.medlem

Janne Risør

Breelte Haven 30

janne.risor@gmail.com

Suppleant

Rud Brandt

Breelte Haven 14

Suppleant 

Poul Hansen

Breelte Haven 12

hansen.poul@gmail.com

Revisor

Helge Risør

Breelte Haven 30


Revisor suppleant

Marianne Øllgaard

Breelte Haven 12