Ordensreglement for Fællesareal D

Til grundejerforeningen er tilknyttet to store fællesarealer, der i Lokalplan 120 begge er angivet med "D",

og endvidere er alle græsrabatter udlagt som fællesareal. Se siden 'Retningslinjer for græsrabatter'.

Disse arealer er udlagt med ialt 11.950 m2 klippet græs, og 14.985 m2 uklippet blomstereng.

Det østlige areal mod Breelteparken er sammenhængende med yderligere ca. 4.100 m2

blomstereng tilhørende Hørsholm Kommune.