Retningslinjer græsrabatter

Retningslinjer for beplantning af græsrabatter i Breelte Grundejerforening


Alle græsrabatter i Breelte Grundejerforening er jf. Lokalplan 120 udlagt som fællesareal. Den løbende vedligeholdelse (græsslåning, lugning m.m.) påhviler dog de enkelte husejere.


For så vidt angår område B2 (Breeltehøj, Breeltelund og Breeltedal):
Al beplantning på græsrabatterne er underlagt grundejerforeningens beslutning.


For så vidt angår område B3 (Breelte Haven):
Her må plantes efter nedenstående retningslinjer, dog således at helhedsindtrykket bevarer sit præg af åbne græsrabatter – og ikke af plante-/blomsterbede:
1.Beplantning foran hus og/eller havemur må ikke overstige højden på hhv. hus og havemur.
2.Eventuel beplantning skal foretages tæt på have-/husmur og må ikke brede sig ud over kørebanen til gene for trafik.


Bestyrelsen April 2017