Info ejendomsmæglere

Generel information til ejendomsmæglere: (Opdateret maj 2021)


Kontingenter, de senest vedtagne:


Breelte Grundejerforening. Årets kontingent for hver af de 55 medlemmer er på: kr. 4.000,00   

der dækker regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

(kontingentet forfalder til betaling pr. 1. juli 2021).


Breelte Vejlav. Årets kontingent for hver af de 35 medlemmer er på: kr. 500,00   

der dækker perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.


Vejlauget Breelte Haven. Årets kontingent for hver af de 20 medlemmer er på: kr. 3.000,00

der dækker regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021


Ingen af ejendommene har ubetalte forfaldne kontingenter!


Snerydning

Nødtørftig snerydning for alle 55 medlemmer dækkes af grundejerforenings kontingentet.

(Den enkelte grundejer har dog fortsat pligt til at snerydde ud for egen grund og ud til vejmidte).


Fjernvarme

Alle ejendomme har tilslutningspligt til I/S Norfors, Savsvinget 2, 2970  Hørsholm.


Antenneforhold

Alle ejendomme har mulighed for individuel tilslutning til YouSee kabel TV, eller til andre selskaber via den faste telefonforbindelse.

(Det er ikke tilladt at opsætte antenne eller parabol på villaerne).


Bredbånd

Der er mulighed for tilmelding til YouSee via kabel, ligesom der naturligvis er mulighed for adgang til bredbånd hos de forskellige udbydere via den faste telefonforbindelse.


Legepladser

Der er etableret 2 legepladser. Den ene er beliggende på det store friareal, og den anden på arealet midt i Breelte Haven.


Vedtægter, regnskab og budgetter samt referater af generalforsamlinger

findes under punktet "generalforsamling" under hver af de 3 foreninger, og kan udprintes efter behov.