Bestyrelse


Position

Navn

Adresse

E-mail

1

Formand

Lars Haag

Breeltehøj 6

2

Næstformand

Karsten Kildahl

Breeltehøj 3

3

Kasserer

Tarja Knudsen

Breeltedal 5

tarjaporkka@gmail.com

4

Best.medlem

Helle Lindhard

Breeltehøj 32EBoligvejene vælger altid 3, og DAB udpeger altid 2 medlemmer.


Revisor:

Jacob Tejsner          Breeltehøj 15

   

Breelte Vejlavs bestyrelse